BOT Planning

Planningstool voor Bedrijfsopvang Teams

www.bot-planning.nl

Een adequate nazorg helpt werknemers om een schokkende gebeurtenis te verwerken. Met het oprichten van een BOT (bedrijfsopvangteam) voldoet een organisatie aan de Arbowet. Voordelen van een BOT zijn: Snelle, directe hulpverlening op de werkvloer; Persoonlijke ondersteuning van collega’s die de werksituatie goed kennen; Kostenbesparing: voordeliger dan het inhuren van een externe arbodienst; Preventief: helpt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen; Verhoogt motivatie en betrokkenheid.

Maar om een goede BOT te laten functioneren, kost veel tijd. Dat is dan ook de reden om zoveel mogelijk ondersteunend geautomatiseerd te laten verlopen.

BOT-planning is een geautomatiseerde assistent voor:

 • De medewerker die in het BOT team collegiale opvang doet
 • De medewerker die het BOT team aanstuurt (BOTleider)
 • De medewerker die een traumatische ervaring door heeft gemaakt
 • De medewerker waar de meldingen binnen komen

BOT-planning doet het volgende in het proces:

 1. Op een centrale plaats wordt de traumatische ervaring gemeld, dit wordt in het systeem genoteerd met gegevens van de medewerkers die dit zijn overkomen.
 2. De medewerkers uit het BOT geven middels inlog hun beschikbaarheid aan.
 3. Door het systeem van BOT/ collegiale opvang worden de collega’s die de opvang kunnen doen gekoppeld aan een collega met een traumatische ervaring.
 4. Via een mail en of sms wordt de collega die de opvang kan doen, geattendeerd op de hulpvraag.
 5. Kan deze collega de opvang toch niet doen, dan kan deze dit aangeven en gaat de melding naar een ander BOT teamlid.
 6. De leider van het BOT team ontvangt maandelijks een mail met het wel of niet behalen van de minimale dagen van inzetbaarheid van de BOTleden.
 7. De leider ontvangt tevens alle meldingen en welk BOTlid deze afgehandeld heeft.
 8. De opgevangen medewerkers krijgen een enquête om hun opvangervaring te delen, deze gaat naar de leider van het BOT.
 9. Mocht de medewerker niet gesproken worden (niet bereikbaar bijvoorbeeld) of geen behoefte hebben, dan kan ook dit genoteerd worden en ook deze melding komt bij de BOTleider terecht.

Op dit moment wordt ons ontwikkelde systeem BOT –planning bij de KLM gebruikt (Daar wordt het de CIRP-assistent genoemd).


Daar Connective Power een bedrijf is wat software op maat maakt, is het mogelijk om voor uw organisatie de BOT-planning aan te passen aan uw wensen / eisen.

Meer informatie: www.bot-planning.nl

Connective Power
Prins Bernhardplein 200-A3
1097 JB Amsterdam

T. 035 699 02 20
E. info@cp.nl
Connective Power gebruikt functionele en analytische cookies om het gebruik van onze websites mogelijk te maken en om onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen verbeteren. Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring. Accepteren Weigeren